Image 1 of 1
CHN_MG-5185.jpg
Yangzhou, Jiangsu, China.  Chinese School Students in Dong Guan Street Scene.