Image 1 of 1
CHN_MG-5257.jpg
Yangzhou, Jiangsu, China.  Entrance to the Bonsai Garden, Slender West Lake Park.