Image 1 of 1
China-7071.jpg
Yongjia, Zhejiang, China.  Chinese Door God Qin Shubao (Qin Qiong)  in a Buddhist Temple.