Image 1 of 1
CHN_MG-5263.jpg
Yangzhou, Jiangsu, China.  Bonsai Garden, Slender West Lake Park.