Image 1 of 1
_CHI3970.jpg
Guizhou Province, China.  Bonsai Garden, Yellow Fruit Tree (Huangguoshu) Waterfall Scenic Area.  Statue Honoring Xu Xiake (Xu Hongzu), 17th-century traveler, geologist, and scientist.