Image 1 of 1
CHN-0474.jpg
Nanjing, Jiangsu, China.  Dragons Decorate a Wall beside the Qinhuai River, Confucius Temple Area.