Image 1 of 1
_CHI-1192.jpg
Yangzhou, Jiangsu, China.  Young Women Playing the Guzheng, Slender West Lake Park.