Image 1 of 1
China_IMG-4665.jpg
Nanjing, Jiangsu, China.  Fruit Appetizer with Cucumber.